អាហារូបករណ៍រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េ

សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ឬ កូរ៉េខាងត្បូង ជាប្រទេសមួយជឿនលឿន មានសាកលវិទ្យាល័យល្អៗជាច្រើន ហើយរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េ ក៏បានផ្តល់ចំនួនកន្លែងជាច្រើនមកដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលក្នុងនោះមានប្រទេសកម្ពុជាដែរ។ ក្រៅពីសកលវិទ្យាល័យល្អៗ ជីវភាពទំនើប ប្រជាជនថ្លៃថ្នូរ ចេះដឹង ភាគច្រើន អ្នកក៏មិនចាំបាច់បារម្ភពីគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិ ដែលកើតឡើងជាញឹកញាប់ ក្នុងករណីប្រទេសជប៉ុនជាដើម ដែរ។

អ្វីដែលជាលក្ខខណ្ឌពិបាកសម្រាប់សិស្សទូទៅគឺគេតម្រូវនិទ្ទេសរួម B ឡើងគឺ 80%។ យ៉ាងណាក្តី អ្នកបាន C ក៍គួរហ៊ានសាកល្បងមើលដែរ។

1. កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ៖

  • ពេលវេលា៖ ខែតុលានិងវិច្ឆិកា ចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យ។
  • ទីកន្លែង៖ នៅស្ថានទូតកូរ៉េ នៅរាជធានីភ្នំពេញ (មជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្យ)។ លេខទូរសព្ទ 023 211 900 ។
  • លក្ខខណ្ឌ៖ និទ្ទេសបាក់ឌុប B ឡើង។

2. កម្រិតអនុបណ្ឌិត៖

  • ពេលវេលា៖ ខែមីនានិងមេសា ទទួលពាក្យ។
  • ទីកន្លែង៖ នៅស្ថានទូតកូរ៉េ នៅរាជធានីភ្នំពេញ (មជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្យ)។ លេខទូរសព្ទ 023 211 900 ។
  • លក្ខខណ្ឌ៖ និទ្ទេសបាក់ឌុប B ឡើង។

ព័ត៌មានពិស្តារ សូមចុចទីនេះ ឬ Link ខាងក្រោម៖

http://studyinkorea.go.kr/en/sub/gks/allnew_invite.do#

ជូនពរទទួលបានជោគជ័យ។