វិញ្ញសាប្រឡងក្រមខណ្ឌក្រសួងផែនការ

កម្រិតពិបាក ប្រហែលសិស្សពូកែទូទាំងខេត្ត។  ៤លំហាត់ដំបូង ជាលំហាត់គណិតវិទ្យា កម្រិតសិស្សពូកែ។ ២លំហាត់ចុងក្រោយ ជាលំហាត់សេដ្ឋកិច្ច តែមិនលំបាកទេ គ្រាន់តែជំនួសរូបមន្តប៉ុណ្ណោះ។

គួរឱ្យស្តាយ វិញ្ញសាដើមគ្មានល្បាយពិន្ទុឱ្យបានច្បាស់លាស់។ លំហាត់ខ្ទង់ទី៤ ក៏បានការវាយខុសបន្តិច គឺ +2b ។

 

វិញ្ញសាប្រឡងគ្រូមធ្យម 2002-2016

ខាងក្រោមនេះជាវិញ្ញាសាប្រឡងគ្រូមធ្យម ពីឆ្នាំ២០០២ ដល់ ២០១៦ ដោយមានកំណែផង។ អរគុណដល់លោក ប្រើស ដារ៉ា ដែលបានចែកចាយកំណែនេះ។
សម្រាប់សិស្សទិសា អាចមករកអត្ថបទជាក់ស្តែង[Hard Copy] នៅបណ្ណាល័យទិសាបាន។

វិញ្ញាសាប្រឡងគ្រូមត្តេយ្យ និងបឋម

ខាងក្រោមនេះជាវិញ្ញាសាប្រឡងគ្រូមត្តេយ្យ និងបឋម ពីឆ្នាំ២០០២ ដល់ ២០១៦ ហើយមានអត្រាកំណែ ដែលបានធ្វើដោយលោក ប្រើស ដារ៉ា។

សម្រាប់សិស្សទិសា អាចមករកអត្ថបទជាក់ស្តែង[Hard Copy] នៅបណ្ណាល័យទិសាបាន។

 

វិញ្ញាសាប្រឡងគ្រូមធ្យម ២៧ តុលា ២០១៧

ដោយសារវិញ្ញាសាមិនសូវទូលំទូលាយ និង ដើម្បីសម្រួលដល់ការអាន ខ្ញុំសូមវាយសារឡើងវិញ ដូចខាងក្រោម៖

សម័យប្រឡង ២៧ តុលា ២០១៧។

ឯកទេសទី១ គណិត។ វិញ្ញាសាគណិត។ ចំនួនត្រូវការ ០១ នាក់។

រៀនពីអ្នកជោគជ័យ ភាគ ១ នៃ ១០

លី កាសុីង ជាអ្នកមានជាងគេ នៅទីក្រុងហុងកុង ហើយក៏ជាមហាសេដ្ឋីលំដាប់ពិភពលោកទី ២០ជាង ដែរ។  តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលនាំឱ្យគាត់ជោគជ័យក្នុងជីវិតបែបនេះ តាំងតែពីវ័យ២០មកម៉្លេះ?
Continue reading “រៀនពីអ្នកជោគជ័យ ភាគ ១ នៃ ១០”

វិញ្ញសាគណិតវិទ្យា បាក់ឌុប២០០៧ និង ចម្លើយ

វិធីត្រៀមប្រឡងដ៏មានប្រសិទ្ធិភាពជាងគេគឺ យកវិញ្ញាប្រឡងចាស់ៗ យកសាកធ្វើ ហើយធ្វើក្នុងរយៈពេលដែលគេតម្រូវ។  ធ្វើច្រើនដង យើងនឹងដឹងថា យើងខ្វះខាតអ្វី។

នេះជាលំហាត់បាក់ឌុបឆ្នាំ២០០៧ ដែលខ្ញុំក៏បានដាក់ឲ្យសិស្សទិសាសាកធ្វើ យកជាពិន្ទុប្រចាំឆមាស។
បាក់ឌុប ២០០៧ ចម្លើយ

Tisa’s Entrance Exam

ចំពោះសិស្សដែលមានបំណងចូលរៀនសាលាទិសា ពីកម្រិតថ្នាក់ទី៧ ឡើង ត្រូវទទួលការប្រឡងសិន។

  • គោលដៅនៃការប្រឡងនេះគឺ

   ១. ដើម្បីដឹងកម្រិតសិស្ស ហើយអាចចែកថ្នាក់ទៅតាមកម្រិត  ហើយបំប៉នសិស្សឱ្យចំកម្រិត រហូតសិស្សអាចត្រៀមប្រឡងថ្នាក់ជាតិ ដោយមានភាពជឿជាក់។
២. ធ្វើឲ្យសិស្សដឹងថា ចំណេះដឹង ជួយសម្រួលដល់ជីវិតរបស់គាត់។ គាត់ដឹងតាមរយៈ បើរៀនបានពូកែ បង់លុយក៏តិចដែរ។ ដូចគ្នាដែរ បើអ្នកមានចំណេះច្រើន ជីវិតអ្នកក៏ប្រសើរដែរ។

  • ពេលប្រឡង

     ការប្រឡងជាទូទៅ ចាប់ផ្តើមនៅដើមខែសីហា (ខែ៨) ក្រោយសាលាទិសា បានប្រឡងឆមាសលើកទី២។ ការប្រឡងប្រព្រឹត្តទៅរៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រ ម៉ោង ៩ៈ០០ ដល់ ១០ៈ០០
សូមទាក់ទងមកលេខសាលា 092/016/068 37 2016 ដើម្បីចុះឈ្មោះប្រលង។

  • អំពីវិញ្ញសា

     វិញ្ញសាប្រឡងចែកជា២ផ្នែក។ ទីមួយគឺមូលដ្ឋានគ្រឹះគណិតវិទ្យា។ ពោលគឺ ប្រមាណវិធី បូក ដក គុណ ចែក ។ ហើយ ផ្នែកទីពីរ គឺលំហាត់ទៅតាមកម្រិតរបស់សិស្ស។ មានន័យថា  បើអ្នកប្រឡងចូលថ្នាក់ទី១០, ផ្នែកទី២នេះ នឹងផ្តោតលើ   លំហាត់ក្រោយសៀវភៅពុម្ភគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី៩។ វិញ្ញាសាចាស់ អាចមើលតាមខាងក្រោម ឬ មកយកនៅសាលាទិសាបាន។

  • ការត្រៀមប្រឡង

      សិស្សអាចមកយកវិញ្ញាសាប្រឡងឆ្នាំមុន មកធ្វើជាគម្រូ ដើម្បីត្រៀមប្រឡង។ ទន្ទឹមនឹងនេះ សាលាក៏មានការបង្រៀនបំប៉នមូលដ្ឋានគ្រឹះគណិតវិទ្យា សម្រាប់សិស្សដើម្បីត្រៀមប្រឡងផងដែរ ដោយមិនគិតប្រាក់។ ដូចនេះ សិស្សដែលមានឆន្ទៈចង់រៀន ទោះធ្លាប់រៀនខ្សោយយ៉ាងណាក្តី ក៏មានឱកាសចាប់យកគុណភាពអប់រំនៅសាលាទិសាបានដែរ។

  • ក្រោយប្រឡងជាប់

     ក្រោយប្រឡងជាប់ភ្លាម សិស្សត្រូវបំប៉នគណិតវិទ្យាបន្ថែម តាមសៀវភៅគណិតវិទ្យារបស់សាលាទិសា ឱ្យមានចំណេះដឹងសមស្របនឹងថ្នាក់ដែលសិស្សនឹងចូល។ ឧទាហរណ៍ បើសិស្សចូលរៀនថ្នាក់ទី១០ សិស្សនឹងត្រូវចូលរៀនគណិតវិទ្យាឱ្យបានចេះកម្រិតទី៩ ច្បាស់។

  • ជាចុងក្រោយ

គ្រូ និងសាលា ដូចជារស្មីព្រះអាទិត្យដែរ។ ដើមឈើណាប្រឹងស្រូបរស្មីពីវា​ ដើមឈើនោះ​កាន់តែល្អ កាន់តែលូតលាស់។ អ្នកដែលចង់ចេះ​ ប្រាកដជានឹងជាប់ ចូលរៀនបាន ។

នៅសាលាទិសា មិនមានការលំអៀងទៅរកសិស្សអ្នកមាន ឬ សិស្សពូកែទេ ឬដាក់ពិន្ទុតាមការរៀនគួរទេ។ សិស្សគ្រប់គ្នាគឺស្មើគ្នា។ ហើយ អ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺ សិស្សដែលចង់រៀនពិតប្រាកដ ទោះធ្លាប់រៀនខ្សោយយ៉ាងណាក្តី ឬ មានជីវភាពខ្វះខាតក្តី ក៏មានឱកាសមករៀននៅសាលាទិសា ហើយចាប់យកជីវិតថ្លៃថ្នូរ ដូចដែលធ្លាប់មានសិស្សឆ្លងកាត់រួចមកហើយ។

វិញ្ញសាប្រឡងគម្រូ ថ្នាក់ទី ១២ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៨

វិញ្ញសាប្រឡងគម្រូ ថ្នាក់ទី ១១ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៨